Audio-interpretatoren

audio

Audio Tolken

Digitale audio is een digitale weergave van daadwerkelijke audiogegevens die zijn opgenomen in of via een interface worden verzonden naar een digitaal computersysteem. Bij digitale audio wordt elk geluidsfragment gewoonlijk opgeslagen als een reeks binaire bits, die door de CPU (processor) worden gegenereerd op basis van vooraf vastgestelde algoritmen. Bij CD-audio bijvoorbeeld worden de opgeslagen samples opgenomen met een snelheid van 44.100 samples per seconde, met 8-bits stereo sampling.

De kwaliteit van digitale audio is sterk afhankelijk van de bitsnelheid (het aantal bits dat wordt gebruikt om de audiogegevens op te slaan), en de kwaliteit van de hardware die wordt gebruikt om de samples op te slaan. Er zijn beperkingen aan de bitsnelheid van digitale muziek. Als de bitsnelheid te laag is, zal de muziek er statisch uitzien; als de bitsnelheid echter te hoog is, kan digitale muziek na verloop van tijd vermoeid raken, wat resulteert in een slechte geluidskwaliteit. Als de bitsnelheid en het systeem dat de hardware gebruikt niet krachtig genoeg zijn om voldoende samples op te slaan voor elke sample in het audiobestand, kan het resultaat clipping van de audio zijn. Als het gebruikte systeem bovendien verouderd is en niet in staat om grotere bestanden te verwerken, dan kan zelfs digitale muziek die op moderne digitale spelers en computers wordt afgespeeld, gaan clippen.

Om de beste resultaten te krijgen bij het beluisteren van analoge audiosamples via een digitaal muzieksysteem, wordt aanbevolen om een microfoon te gebruiken om naar het geluid te luisteren. Digitale muzieksystemen maken gebruik van digitale samplers, die het audiosignaal verwerken en omzetten in een digitale weergave. Digitale samplers zijn over het algemeen duurder dan hun analoge tegenhangers, maar zij produceren een superieur resultaat met minder vervorming. Digitale sampling elimineert ook de problemen die geassocieerd worden met audio vervorming veroorzaakt door de compressie van het elektrische signaal, wat resulteert in een schonere geluidskwaliteit.

Sources for this article: